Topaz Lady Stardust mentalbeskriven med fint resultat och 1:a på skott (skottfast)

2015-09-06

Beskrivare Barbro Kamleitner